Bakgrunnsbilde
Ledige stillinger

For ledige stillinger i Hallingdal følg Jobb i Hallingdal på facebook. Siden er for deg som ønsker jobb eller har ledige stillinger å tilby. Det er Regionrådet for Hallingdal som administrerer siden og vi ønsker at det skal være enkelt for deg som leter etter jobb i Hallingdal å få oversikt over hva som finnes av ledige stillinger i regionen vår. Vi ønsker også at du som arbeidsgiver enkelt kan fortelle om dine behov for arbeidskraft.  


Vi samler ledige stillinger fra finn, NAV, kommunale nettsider og andre steder vi finner ledige jobber slik at du enkelt skal finne dem.

Selv kan du kan legge ut en stillingsannonsen eller en jobbforespørsel. Vi vil at lista skal være lav. Det betyr at om du er på jakt etter en sommerjobb eller en ingeniørstilling er alt like velkomment.  

Ikke alle jobber blir utlyst. Vi oppfordrer alle som ønsker jobb i Hallingdal til selv å være proaktiv og kontakte potensielle arbeidsgivere. Vår erfaring er at mange setter stor pris på en slik henvendelse og kanskje kan det komme et spennende samarbeid ut av det.  

 

LEDIG STILLING:

IKT-KOORDINATOR / STRATEGISK RÅDGIVER
Fra 1. september 2018 er det ledig 100% fast stilling som IKT-koordinator / strategisk rådgiver hos Regionrådet i Hallingdal. 
Hallingdal består av kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Regionen ligger midt mellom Oslo og Bergen og har ca. 20 000 innbyggere.
Regionrådet for Hallingdal er et samarbeidsorgan for kommunene våre. Kommunene har siden 2001 hatt et samarbeid om anskaffelser, bruk og drift av IKT-verktøy. Samarbeidet blir ledet av rådmennene i kommunene, og IKT-koordinator rapporterer til Styringsgruppe IKT (rådmennene i regionen). Administrativt er stillingen lagt under Regionrådet for Hallingdal.

Stillingens ansvar/arbeidsoppgaver:
-ankaffelser av felles programvare for kommunene
-oppfølging av programvareleverandører
-videreutvikling og oppfølging av kommunenes faglige samarbeid om bruk av IKT-verktøy
-bidra til kompetanseutvikling for kommunenes brukere innenfor fagområdet
-koordinering av IKT-prosjekter i regionen
-samarbeid med kommunenes felles driftssenter for IKT (IKT Hallingdal)
-oppfølging av budsjett og regnskap for det regionale IKT-samarbeidet
-sekretær for Styringsgruppe IKT (rådmennene i regionen)
-sidereutvikling av kommunenes digitaliseringsstrategi
-videreutvikling av det regionale IKT-samarbeidet
Kvalifikasjoner:
- relevant utdanning og erfaring innenfor IKT
- kunnskap om kommunal forvaltning
- kunnskap om offentlige anskaffelser
- erfaring fra strategi- og utviklingsprosesser
- gjennomføringsevne
- endringsvilje
- evne til å arbeide selvstendig, løsningsfokusert og strukturert
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
Vi tilbyr:
- en utfordrende og allsidig jobb i et aktivt arbeidsmiljø
- gode muligheter for videreutvikling
- fleksibel arbeidsplass (Hallingdal)
- konkurransedyktige arbeidsvilkår
- hele Hallingdal som arbeidsmarked

Lønn etter avtale/kvalifikasjon. For øvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår. Tiltredelse 1. september.
For mer informasjon kan du kontakte:
Rådmann i Gol kommune Hege Mørk   916 73 901      hege.mork@gol.kommune.no
IKT-koordinator Halgrim Merødningen 917 51 704      halgrim@hallingdal.no

Søknad, CV med vitnemål og attester sendes til Regionrådet for Hallingdal, Torpomoen,3579 TORPO, eller med e-post til regionraadet@hallingdal.no innen 25. april 2018.

Alle henvendelser behandles konfidensielt til søknadsfristens utløp. Der vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Ønske om unntatt offentlighet må grunngis særskilt i søknaden.