Bakgrunnsbilde

LIVSKVALITET I HALLINGDAL

09.11.2017

Bilde Halling.no

Mandag 30. oktober var 160 Hallinger samlet til viktig fagseminar med overskriften "Livskvalitet i Hallingdal". Hallingdal ungdomsråd la frem tall fra Ung data og vi fikk et svært lærerikt og godt foredrag av Arne Holte, professor i Helsepsykologi. Hele foredraget kan du se under.

"Vi kan ikke behandle oss ut av problemene, det er på tide vi tar folk på alvor som den viktigste ressursen for samfunnsøkonomi og psykisk helse!" Sier professor i Helsepsykologi Arne Holte.

I etterkant av foredraget ble det gjennomført en workshop, der 70 deltagere som jobber med barn og unge i Hallingdal deltok. I tillegg gjennomførte Hallingtinget en egen workshop i forhold til handlingsprogram til Strategisk plan for Hallingdal, der livskvalitet er en viktig del av grunnlaget. Det ble jobbet svært godt i begge tilfellene og alt som kom opp i dette arbeidet skal nå bearbeides og sammenstilles. Hallingdal ungdomsråd og Regionrådet for Hallingdal vil jobbe videre med konkrete tiltak som en del av handlingsprogramet til strategisk plan.  

Ønsker du mer informasjon om saken er du velkommen til å kontakte rådgiver i Regionrådet for Hallingdal Ulrikke Ytteborg på e-post: ulrikke@hallingdal.no evnt. på tlf: 92 66 5169.